100.000 RADNIH MESTA:

Energetska efikasnost

Opširnije

Izreka 2

Opširnije

Najnoviji prikaz problema

Opširnije

Za još boljeg Vučića

Opširnije

Ćorave kobile

Opširnije

Saopštenje PRIJATELJIMA:

Opširnije

Obraćanje srpskim institucijama:

Opširnije

D O B R O D O Š L I  !

Koristim mogućnost da javnost na ovaj način (internetski) zainteresujem za moj pronalazak

 PLOVILO SA PROPULZIVNIM TRUPOM,

ali i za još neka jako važna akruelna pitanja za čija rasvetljavanja i rešavanja može korisno da posluži slučaj ovog mog pronalaska.

Između momenata nastajanja ove dve moje fotgrafije proteklo je 60 godina. Pronalazaštvo je najvredniji sadržaj tih 60 godina moga postojanja. Ostvario sam dvadesetak naučnih i tehničkih pronalazaka. Svi ti moji pronalasci su korisno primenljivi i predstavljaju veliko potencijalno bogatstvo.

Neki od njih omogućavaju rešavanja najvažnijih tehnoloških problema naše civilizacije:

To što je plovilo sa propulzivnim trpom moj pronalazak, to nije nikakva čudna slučajnost već je rezultat moje POSEBNOSTI, tj. vrlo razvijene sposobnosti originalnog zapažanja, analize i rešavanja problema.

Moja POSEBNOST je, osim nasleđem od roditelja, u vrlo velikoj meri posledica posebnih životnih uslova u ranom i majranijem detinjstvu. O tome će biti dosta govora u mojim biografskim kazivanjima; a ovde od tih biografskih kazivanja navodim samo nekoliko detalja koji idu uz oficirsku fotografiju.

Moju POSEBNOST ističe činjenica da sam dva meseca posle 16-og rođendana učestvovao kao oficirčić-ratnik u jednoj sedmodnevnoj bitci: ranjen sam petog dana bitke, to je bilo moje drugo ranjavanje, a prilikom prvog ranjavanja bio sam četni sekretar Skoja i borac mitraljezac. Čin koji imam na slici imao sam četiri meseca pre svog 17-og rođendana (nosio sam ga 5 godina: 3 godine kao trupni oficir i 2 godine kao pitomac pilotske škole).